معنی و ترجمه کلمه اتاق عمومى بیماران بسترى به انگلیسی اتاق عمومى بیماران بسترى یعنی چه

اتاق عمومى بیماران بسترى

ward

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها