معنی و ترجمه کلمه اتحادیه گرایى به انگلیسی اتحادیه گرایى یعنی چه

اتحادیه گرایى

syndicalism
unionism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها