معنی و ترجمه کلمه اتصاد سیاسى به انگلیسی اتصاد سیاسى یعنی چه

اتصاد سیاسى

political economy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها