معنی و ترجمه کلمه اتمسفر به انگلیسی اتمسفر یعنی چه

اتمسفر

aerosphere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها