معنی و ترجمه کلمه اتومبیل را بنزین زدن به انگلیسی اتومبیل را بنزین زدن یعنی چه

اتومبیل را بنزین زدن

gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها