معنی و ترجمه کلمه اتومبیل شکارى و سریع السیر به انگلیسی اتومبیل شکارى و سریع السیر یعنی چه

اتومبیل شکارى و سریع السیر

hot rod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها