معنی و ترجمه کلمه اتومبیل پلیس به انگلیسی اتومبیل پلیس یعنی چه

اتومبیل پلیس

paddywagon
patrol wagon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها