معنی و ترجمه کلمه اتومبیل یدک کش به انگلیسی اتومبیل یدک کش یعنی چه

اتومبیل یدک کش

trailer

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها