معنی و ترجمه کلمه اتکاء متقابل به انگلیسی اتکاء متقابل یعنی چه

اتکاء متقابل

interdependence
interdependency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها