معنی و ترجمه کلمه اثر زیان آور به انگلیسی اثر زیان آور یعنی چه

اثر زیان آور

side effect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها