معنی و ترجمه کلمه اثر ضربت به انگلیسی اثر ضربت یعنی چه

اثر ضربت

traumatism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها