معنی و ترجمه کلمه اثر هنرى مقدماتى به انگلیسی اثر هنرى مقدماتى یعنی چه

اثر هنرى مقدماتى

prolusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها