معنی و ترجمه کلمه اثیرى کردن به انگلیسی اثیرى کردن یعنی چه

اثیرى کردن

etherealize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها