معنی و ترجمه کلمه اجازه گزاف بستن بر به انگلیسی اجازه گزاف بستن بر یعنی چه

اجازه گزاف بستن بر

rack rent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها