معنی و ترجمه کلمه اجزاء ترکیب کننده جریان برق به انگلیسی اجزاء ترکیب کننده جریان برق یعنی چه

اجزاء ترکیب کننده جریان برق

circuitry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها