معنی و ترجمه کلمه اجسام پایدار و مقاوم به انگلیسی اجسام پایدار و مقاوم یعنی چه

اجسام پایدار و مقاوم

hard goods

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها