معنی و ترجمه کلمه اجسام چند وجهى سخت و جامد به انگلیسی اجسام چند وجهى سخت و جامد یعنی چه

اجسام چند وجهى سخت و جامد

plastomer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها