معنی و ترجمه کلمه احاطه شده از یخ به انگلیسی احاطه شده از یخ یعنی چه

احاطه شده از یخ

icebound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها