معنی و ترجمه کلمه احتیاط کردن به انگلیسی احتیاط کردن یعنی چه

احتیاط کردن

precaution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها