معنی و ترجمه کلمه اختصاص دادن به انگلیسی اختصاص دادن یعنی چه

اختصاص دادن

allocate
appropriate
assign
dedicate
devote
earmark
reserve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها