معنی و ترجمه کلمه اختلاف داشتن به انگلیسی اختلاف داشتن یعنی چه

اختلاف داشتن

differ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها