معنی و ترجمه کلمه اختلاف رویت با در نظر گرفتن محل دید ناظر به انگلیسی اختلاف رویت با در نظر گرفتن محل دید ناظر یعنی چه

اختلاف رویت با در نظر گرفتن محل دید ناظر

parallax

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها