معنی و ترجمه کلمه اختلال یا از کار افتادگى عضوى به انگلیسی اختلال یا از کار افتادگى عضوى یعنی چه

اختلال یا از کار افتادگى عضوى

maim


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها