معنی و ترجمه کلمه اخم کردن به انگلیسی اخم کردن یعنی چه

اخم کردن

fret
frown
glower
lour
lower
pout
scowl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها