معنی و ترجمه کلمه اداره جهت به انگلیسی اداره جهت یعنی چه

اداره جهت

direction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها