معنی و ترجمه کلمه اداره ریاست به انگلیسی اداره ریاست یعنی چه

اداره ریاست

prefecture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها