معنی و ترجمه کلمه اداره ى نیروى دریایى به انگلیسی اداره ى نیروى دریایى یعنی چه

اداره ى نیروى دریایى

admiralty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها