معنی و ترجمه کلمه ادا کردن به انگلیسی ادا کردن یعنی چه

ادا کردن

acquit
discourse
enouce
express
innuendo
pronounce
utter
voice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها