معنی و ترجمه کلمه ارتباط یا مخابره به وسیله پرچم به انگلیسی ارتباط یا مخابره به وسیله پرچم یعنی چه

ارتباط یا مخابره به وسیله پرچم

wigwag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها