معنی و ترجمه کلمه ارزش آغازى دادن به انگلیسی ارزش آغازى دادن یعنی چه

ارزش آغازى دادن

initialize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها