معنی و ترجمه کلمه از آب اشباع به انگلیسی از آب اشباع یعنی چه

از آب اشباع

waterlogged

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها