معنی و ترجمه کلمه از جان گذشته به انگلیسی از جان گذشته یعنی چه

از جان گذشته

desperado
desperate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها