معنی و ترجمه کلمه از جا پراندن به انگلیسی از جا پراندن یعنی چه

از جا پراندن

startle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها