معنی و ترجمه کلمه از جا پراندن به انگلیسی از جا پراندن یعنی چه

از جا پراندن

startle

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها