معنی و ترجمه کلمه از خاور گردانیدن به انگلیسی از خاور گردانیدن یعنی چه

از خاور گردانیدن

disorientate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها