معنی و ترجمه کلمه از خط خارج شدن به انگلیسی از خط خارج شدن یعنی چه

از خط خارج شدن

derail

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها