معنی و ترجمه کلمه از روى تیز هوشى به انگلیسی از روى تیز هوشى یعنی چه

از روى تیز هوشى

keenly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها