معنی و ترجمه کلمه از سرشب تا بامداد به انگلیسی از سرشب تا بامداد یعنی چه

از سرشب تا بامداد

nightlong

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها