معنی و ترجمه کلمه از طرف به انگلیسی از طرف یعنی چه

از طرف

behalf
for
of

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها