معنی و ترجمه کلمه از نسل هارون به انگلیسی از نسل هارون یعنی چه

از نسل هارون

aaronic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها