معنی و ترجمه کلمه از نژاد غیراصیل به انگلیسی از نژاد غیراصیل یعنی چه

از نژاد غیراصیل

underbred

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها