معنی و ترجمه کلمه از هم پاشیدگى به انگلیسی از هم پاشیدگى یعنی چه

از هم پاشیدگى

disintegration
dissolution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها