معنی و ترجمه کلمه از پرداخت طفره زدن به انگلیسی از پرداخت طفره زدن یعنی چه

از پرداخت طفره زدن

bilk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها