معنی و ترجمه کلمه از پیش مشعر بودن بر به انگلیسی از پیش مشعر بودن بر یعنی چه

از پیش مشعر بودن بر

presignify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها