معنی و ترجمه کلمه از کار افتاده به انگلیسی از کار افتاده یعنی چه

از کار افتاده

disabled
hors de combat
kaput
lame duck
obsolete
sear
seedy
superannuated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها