معنی و ترجمه کلمه از یک قسمت کتاب به قسمت دیگر آن مراجعه کردن به انگلیسی از یک قسمت کتاب به قسمت دیگر آن مراجعه کردن یعنی چه

از یک قسمت کتاب به قسمت دیگر آن مراجعه کردن

cross refer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها