معنی و ترجمه کلمه اسب دوانى صحرایى به انگلیسی اسب دوانى صحرایى یعنی چه

اسب دوانى صحرایى

steeplechase


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها