معنی و ترجمه کلمه استاندارد به انگلیسی استاندارد یعنی چه

استاندارد

canonical
modulus
standard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها