معنی و ترجمه کلمه استخوان زائد بخولق اسب که سبب لنگى آن است به انگلیسی استخوان زائد بخولق اسب که سبب لنگى آن است یعنی چه

استخوان زائد بخولق اسب که سبب لنگى آن است

ringbone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها