معنی و ترجمه کلمه استخوان قوزک به انگلیسی استخوان قوزک یعنی چه

استخوان قوزک

anklebone
knucklebone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها