معنی و ترجمه کلمه استخوان هاى دراز که شامل یک قسمت استوانه اى و دو قسمت برجسته در انتها مى باشند به انگلیسی استخوان هاى دراز که شامل یک قسمت استوانه اى و دو قسمت برجسته در انتها مى باشند یعنی چه

استخوان هاى دراز که شامل یک قسمت استوانه اى و دو قسمت برجسته در انتها مى باشند

long bone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها